Privacy en Disclaimer

His Healing Voice onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke gegevens registreert His Healing Voice?
Stichting His Healing Voice registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger of partner;
 • De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 • Gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het partnerschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van His Healing Voice zoals de events, of workshops )
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

Waarvoor gebruikt His Healing Voice jouw gegevens?
His Healing Voice gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de, stichting Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de events.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Inzage in uw gegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:

His Healing Voice
Broekstraat 39
7121 MN AALTEN
info@hishealingvoice.nl

Op de website van His Healing Voice worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens His Healing Voice haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. His Healing Voice is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn
His Healing Voice verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stopgezet en geen post van Stichting His Healing Voice wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen (digitale) post meer van Stichting His Healing Voice wenst te ontvangen.

Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van His Healing Voice ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Vestigingsplaats
His Healing Voice
Broekstraat 39
7121 MN AALTEN