Organisatie

 

Missie en visie

His Healing Voice is een bediening, die mensen wil helpen om in en vanuit de tegenwoordigheid van God te leven.
Stay strong, Stand up, Be His Voice.

Wij dan zijn gezanten namens Christus alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
(2 Corinthiërs 5:20)

Verzoening is leven in overeenstemming met:

  • Gods woord
  • Gods wil
  • Gods plan

His Healing Voice heeft het verlangen dat we hierin leren wandelen.

His Healing Voice is een bediening die mensen wil helpen om:

  • Gods stem te verstaan
  • Gods stem te volgen
  • Gods stem in deze wereld te zijn

Dit doet ze door o.a. conferenties en workshops aan te bieden.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

WORD PARTNER

ERICA'S AGENDA

Bestuur 

His Healing Voice is een stichting en heeft een stichtingsbestuur, bestaande uit de onderstaande personen.

Voorzitter
Wim Kater

Secretaris
Maurice van Oeveren

Penningmeester
Jacco Driessen

Bestuurslid
Ard-Jan Gijsbertsen

Het bestuur dient en ondersteunt Henk en Erica Duenk in het uitwerken en mee-ontwikkelen van de aan hen door God gegeven bediening en visie. Het bestuur waakt over de integriteit en de visie van His Healing Voice.

ANBI

De naam van de instelling:
His Healing Voice

RSIN/fiscaal nummer:
855375954

Bezoek- en postadres:
Broekstraat 39, 7122 MN Aalten

Bestuurssamenstelling:
Klik hier om de samenstelling van het bestuur te zien.

Doelstelling:
His Healing Voice is een bediening van verzoening, die mensen wil helpen om in en vanuit de tegenwoordigheid van God te leven. Zij wil mensen helpen om:

  • Gods stem te verstaan
  • Gods stem te volgen
  • Gods stem in deze wereld te zijn.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is vastgelegd in het jaarverslag.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening van 2019 van stichting His Healing Voice.

Partner worden

His Healing Voice is een bediening van verzoening. We willen mensen helpen Gods stem in deze wereld te zijn. We zouden het geweldig vinden om jou te mogen verwelkomen als partner van His Healing Voice. Dit zijn de manieren waarop je ons kun steunen:

Eenmalige gift
Als je ons financieel wilt zegenen kun je dat doen door een eenmalige gift. Klik hier om IDEAL te gebruiken om je donatie over te maken. Of vul het machtigingsformulier in dat je hier kunt vinden.

Periodieke gift
Als je ons periodiek wilt steunen kunt je hier het formulier invullen om financieel partner te worden van His Healing Voice.

Gebedspartner worden
Weet jij je geroepen om het werk van His Healing Voice te ondersteunen met gebed? Meld je dan via deze link aan zodat we je regelmatig gebedspunten kunnen toesturen.