Samen kerk zijn

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor onze Ontmoetingsdag op zaterdag 31 oktober a.s. aan de Dennenweg 100 in Arnhem (gemeente Vluchtheuvel)Tijden: 10.00-16.00 uur (inloop 9.30 uur). De dag heeft als thema: “Samen kerk zijn, is meer en meer kerk worden”.

Datum: 31 oktober 2020
Tijd: 10.00-16.00 uur

o.l.v.: Corstian van Westen, Erica Duenk en Salvo D’Agata

Locatie:
Arnhem – De Vluchtheuvel
Dennenweg 100

Samen kerk zijn, is meer en meer kerk worden

Wij hebben het brandende verlangen, dat Gods Koninkrijk doorbreekt in Nederland. We bidden voor een open hemel en vragen: “Heer, hoe kunnen we het beste met U meebewegen? Want wat U van plan bent zál gebeuren!” Een paar maanden geleden kregen we het op ons hart om een whitepaper te gaan schrijven. We verwachten dat het handvatten biedt om verandering te brengen in onze manier van Kerk zijn. Daaraan gekoppeld hebben we de ontmoetingsdag georganiseerd. De whitepaper en ontmoetingsdag zijn bedoeld voor iedereen die de Kerk een warm hart toedraagt en met ons zoekt naar vernieuwing, zodat Gods Woord en Geest onze samenleving aanraakt als nooit tevoren.  Wij geloven, dat juist in deze tijd Hij komt met nieuwe inzichten hoe Zijn Gemeente zich gaat ontwikkelen en wat dit voor jou en mij gaat betekenen.

Ben je erbij? De dag is in principe gratis. Je hebt de gelegenheid om op de dag zelf een gift te geven. Er kunnen zich gezien de overheidsrichtlijnen maximaal 30 deelnemers opgeven.

Download gratis onze whitepaper, uitgegeven door Great Life Publishing: https://www.greatlifepublishing.nl/shop/samen-kerk-zijn-e-book/

Deze uitgever zal op de ontmoetingsdag ook een boekentafel verzorgen.

Gods rijke zegen!

Corstian van Westen
Erica Duenk en
Salvo D’Agata

AANMELDEN